Contact info

Address:      34/F and 35/F,Jin Di Zhong Xin Tower B,

Changjiang Road No.38,, Zhongshan District,
Dalian, Liaoning Province, the PRC
Postcode:     116006
Phone:        +86-411-8265-8080
Fax:            +86-411-8278-2727
E-mail:         webadmin@chinatuna.net